Ocimum (1) Oenanthe (1) Oenothera (22) Olsynium (1) Omphalodes (8) Omphalogramma (3)
Onobrychis (4) Onoclea (2) Ononis (3) Onosma (11) Onychium (1) Ophiopogon (7)
Opuntia (4) Oreocereus (2) Oreopolus (1) Oriastrum (1) Origanum (25) Orobanche (10)
Orontium (1) Orostachys (3) Orthrosanthus (1) Oscularia (1) Osmunda (2) Osteospermum (2)
Ostrowskia (1) Othonna (1) Otostegia (1) Ourisia (2) Oxalis (19) Oxygraphis (2)
Oxypetalum (1) Oxyria (1) Oxytropis (11)