Kalimeris (11) Kaufmannia (1) Keckiella (1) Keiskea (1) Kirengeshoma (2) Kitaibela (1)
Kleinia (1) Knautia (14) Kniphofia (36) Koeleria (1) Koenigia (1) Kohleria (1)