Kalimeris (10) Kaufmannia (1) Keckiella (1) Keiskea (1) Kirengeshoma (2) Kitaibelia (1)
Kleinia (1) Knautia (11) Kniphofia (33) Koenigia (1) Kohleria (1)