Tamarix (3) Taxus (1) Tecoma (4) Tecomaria (1) Tetraglochin (1) Tetrapanax (1)
Teucrium (1) Thevetia (1) Thuja (1) Thujopsis (1) Tibouchina (1) Trichocladus (1)
Trochodendron (1) Tsuga (3) Tsusiophyllum (1)