Kalmia (9) Kalmiopsis (2) Kerria (3) Kolkwitzia (1) Krascheninnikovia (1)