Sabina (1) Sapium (1) Sassafras (1) Sequoia (1) Sequoiadendron (1) Solanum (1)
Sophora (2) Sorbus (15) Spathodea (1) Styrax (7)