Sabina (1) Sapium (1) Sassafras (1) Sciadopitys (2) Sequoia (1) Sequoiadendron (2)
Solanum (1) Sophora (2) Sorbus (16) Spathodea (1) Styrax (7)