Oenothera (10) Omphalodes (8) Omphalogramma (3) Onobrychis (2) Ononis (3) Onosma (7)
Ophiopogon (6) Ophrys (21) Orchis (30) Oreopolus (1) Oreorchis (3) Oriastrum (1)
Origanum (2) Ornithogalum (18) Orostachys (3) Osteospermum (1) Othonna (1) Ourisia (2)
Oxalis (11) Oxygraphis (2) Oxytropis (9)